Tim Hofstra | Tolk gebarentaal. Een tolk gebarentaal of doventolk nodig? Geregistreerd in Register Tolken Gebarentaal. Een tolk gebarentaal kan ondermeer ingezet worden bij vergaderingen, doktersbezoeken & functioneringsgesprekken. Tolken doen wij door geheel Nederland. doventolk.